Sıkça Sorulan Sorular

Ambalaj, içerisinde yer alan ürünü, ürünün yapısına ve şekline göre en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını sağlayan, taşınmasını kolaylaştıran ve aynı zamanda ürünün tanıtımını yapan ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, metal, kağıt, karton, cam, plastik vb. malzemelerden yapılmış dış örtülerdir. Kısaca ambalaj; içerisinde ürün bulunan koruyucudur.
Ambalaj kullanımı, yaşamış olduğu değişimlerin ardından günümüzdeki halini almıştır. Ambalajlar ilk başlarda tahta fıçı, sandık, toprak kaplar, deri tulumlar ve çuvallardan oluşmaktaydı.
Günümüzde daha uygun ve ekonomik hale gelerek çoğunlukla kağıt/ karton, plastik, cam ve metal malzemelerden oluşmaktadır.
Önceleri sadece ürünü muhafaza etme ve taşıma görevini üstlenmiş olan ambalajlar günümüzde içindeki ürünü temiz bir biçimde saklayabilmenin yanında ürünü tanıtan anlatan bir araç halini almıştır.
Ürünü, çarpma, ıslanma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur. Tüketiciye en ekonomik yolla ulaşmasını sağlar, depolama kolaylığı yaratır. Önemli bir görevi de taşıdığı bilgilerle tüketiciye seçim ve kullanım kolaylığı sağlamasıdır. Üzerinde yazılı olan ağırlık, fiyat, üretim tarihi, son kullanım tarihi, ürünün içeriği, üretici şirketinin adı, kullanım açıklaması, TSE’li olup olmadığı gibi tüm bilgiler, tüketiciye ve satış yapana önemli kolaylıklar sağlar.
 • Ahşap Ambalajlar
 • Cam Ambalajlar
 • Kağıt ve Karton Ambalajlar
 • Kompozit Ambalajlar
 • Metal Ambalajlar
 • Plastik Ambalajlar
 • Pet (Polietilen teraftalat) Ambalajlar
 • PVC (PoliVinil Klorür) Ambalajlar
 • PP (Poli Propilen) Ambalajlar
 • PS (Poli Stiren) Ambalajlar
 • PE (Poli Etilen) Ambalajlar
 • HDPE(Yüksek Yoğunluklu PoliEtilen)
 • LPDE(Düşük Yoğunluklu Poli Etilen)
 • PC (Poli karbonat) Ambalajlar
Ambalaj tasarımında dikkat edilmesi gereken 3 temel kriter şunlardır:
 • Ambalajın kullanıcı ile olan ilişkisi, marka kimliği, ürünün grafik anlatımı,
 • Ambalajın uygun malzeme ve üretim tekniği ile yapılandırılması,
 • Ambalajın çevre faktörü ile olan ilişkisi ve kanunlar.
Ambalajın kullanıcı ile olan ilişkisinin analiz edilmesi uygun ve kaliteli tasarımın gerçekleşmesini sağlar. Ambalaj, iletişim açısından önemli bir araçtır. Bireylerin davranışlarını, inançlarını, beklentilerini, kimliklerini birbirlerine aktarmada bir işarettir. Ambalajdaki grafik uygulamalar ise ambalaj ile tüketici arasında ilişki kurulmasında anahtar rol üstlenir. Ambalajın yüzeyinde uygulanan, renk, doku, form, font, yüzey tasarımı gibi görsel unsurlar, ürünün ne olduğunu anlatmanın yanı sıra, tüketicinin dikkatini çekerek, ürünün satılmasına katkı sağlar. Ambalaj tasarımında dikkat edilmesi gereken diğer faktör, malzeme ve üretim teknikleridir. Tasarımcıların özgün ve gerçekçi ambalajlar tasarlayabilmeleri için ambalaj malzemesi ve üretim metodunun da çağdaş olması gerekir.
Ambalaj sisteminde 4 ana grup malzeme mevcuttur: Kağıt-karton, esnek malzemeler, plastikler, camlar ve metaller. Malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ise üretim tekniği, ambalaj fonksiyon ilişkisi, ambalajın yaşam ömrünü artıracak yaklaşımlar, malzeme geri dönüşümün ne kadar olası olduğu ve gerçekleşmesi için gerekli karakteristik taleplerinin tespit edilmesi ve bunun için farklı birçok çözümün uygunluğunun araştırılması gibi çalışmalar olabilir. Malzemeler, ambalaj tasarımcılarına, farklı teknikler için yeni kullanım alanları yaratılması, heyecan verici grafik yaklaşımların uygulanması, yeni biçimlerin oluşturulması gibi olanaklar sağlayabilir.
Ambalaj tasarımını belirleyen bir başka kriter, çevre sorunlarına karşı duyarlılığı ve çevreye olan etkisinin minimize edilmesi olabilir. Ambalaj, zararlı atık üretimi ve çevre problemlerine neden olur. Ambalajın çevreye olan etkisini indirgeyebilmek için dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar ise geri dönüşüm, aşırı ambalajlamadan kaçınma, en az ve yeteri miktarda malzeme kullanımı, malzeme kalitesi, tekrar kullanım ve tekrar dolum, atıkların ayrışabilirliğidir. Tüketicinin ilgisi ve kanunların dikkat edilmesi çevreye olan zararı azaltır. Bu noktada, tasarımcılara düşen görev, tasarımların insana hizmet etmesi kadar, tabiatın ekolojik dengesinin bozulmaması için gereken duyarlılığı göstermesidir.

Kağıt ve karton ambalajın hammaddesi selüloz adı verilen çok değerli bir maddedir. Selüloz, özel yetiştirilen bitkilerden ve ağaçlardan elde edilmektedir. Kağıt ve karton işlenmesi kolay olduğundan, taşınması sırasında az yer kaplaması ve dayanıklı olması bakımından tercih edilirler. Çok değişik kalitede ve gramajda üretilebilen kartondan yapılan karton ambalajlar, sayısız biçim ve görünüşte elde edilmektedir. Kağıt esaslı ambalaj malzemelerinin ana hammaddesi kağıttır. Kağıtta karton gibi işlenmesi kolaydır. Günümüzde üretilen kağıtlar arasında ambalaj kağıdı olarak çok çeşitli üretim yapılmaktadır.

Kağıt ve karton ambalajlar en ekonomik ambalaj çeşitlerindendir. Bunlar her ürün miktarına yönelik 100 gramdan 10 kg kadar değişik ürünlerin ambalajlanmasında yararlanılabilir. Gelecekte daha az hammadde kullanarak daha dayanıklı ancak ince, hafif, ekonomik karton üretimi yapılacaktır. Karton üreticileri tüm bu teknolojik gelişmeleri takip ederek, hem geleceği yakalamak hem de gelişen Pazar taleplerine ayak uydurmak amacıyla çalışmalar yapmaktadırlar. Kağıt ve karton ambalajın üretim kolaylığı ve ekonomikliği bakımından oldukça tercih edilen bir ambalaj türüdür. Bunun yanı sıra kağıt ve karton ambalajın tek başına sertlik, patlama, koruma, nem ve su bariyer değerlerinin yeterli olmadığı durumlar için içine koyulacak ürünlerin özelliklerine göre bu ambalajlar çeşitli işlemlere tabii tutulur. Bir başka iç ambalaj ile desteklenerek kullanılan karton emprenye ya da lamine ediliyor. Örneğin bir iç torba kullanılıyor, neme karşı dayanıklı olması için mumlanıyor veya filmle kapanıyor.

Kompozit ambalaj malzemeleri en az iki farklı malzemenin tam yüzeylerinin birleştirilmesi ile elde edilir. Farklı malzemelerin birlikte kullanımındaki amaç dayanıklılığı arttırmak, esnekliği arttırmak ve malzemelerin kendilerine özgü özelliklerini birleştirmektir.
 • Plastik-Alüminyum kompozit ambalajlar
 • Karton-polietilen kompozit ambalajlar
 • Kağıt-Polietilen kompozit ambalajlar
 • Plastik-Kağıt-Alüminyum kompozit ambalajlar
 • Kağıt-Alüminyum kompozit ambalajlar
Bu ambalajlara genelde evlerimizde kullandığımız hazır çorbalarda, meyve sularında sık sık karşımıza çıkarlar. Bu kutuların en büyük avantajı metalden daha ucuz ve hafif olmalarıdır. Ayrıca çok çeşitli kapak kullanımına uygun olmalarıdır. Metaller kadar neme dayanıklı ambalajlar değillerdir.

Plastik ambalaj hammaddeleri genelde petrol rafinelerinden çıkan çeşitli ürünlerin petrokimya tesislerinde işlenmesi ile elde edilir. Dünyada üretilen toplam petrolün sadece % 4’ü plastik üretimi için kullanılmaktadır. Plastikler hem daha az malzeme ile daha çok ambalaj üretilebileceği için, hem de şekil verme kolaylığından dolayı sektörde daha da tercih edilebilir bir hale gelmiştir.